Workshop HUO: Haptonomisch uitwendig onderzoek

Voor: Verloskundige hulpverleners

Accreditatie KNOV: 3 accreditatiepunten (categorie A). verlengd t/m januari 2023.

Inhoud: In de workshop leer je op een andere manier contact te maken met de moeder en het kind. Je ontdekt de voor- en nadelen van de standaardmethode. Het doel is om zicht te krijgen op eigen handelen en dan specifiek in die situatie waarin er lichamelijk contact plaats vindt met de cliënte.

De opzet: MIO structuur, met opdracht vooraf, fysieke aanwezigheid met 2-3 zorgverleners en 1-2 zwangeren, en evaluatie achteraf.