Haptonomisch contact

Een kind in de moederschoot is nog één met zijn moeder. De moeder treedt van nature regelmatig in contact met het kind: ze aait en streelt de schoot en bevestigt op die manier haar kind. De partner voelt zich vaak -onnodig- langs de zijlijn staan.

De nieuwsgierige partner zoekt al contact met het nog ongeboren kind en probeert op zijn eigen wijze iets op te bouwen, vaak zonder dat hij zich dat echt realiseert. Hij is de 'buitenwereld' voor het kind. Wanneer hij met regelmaat contact zoekt, wordt het kind op die manier ook bevestigd maar dan door iemand anders dan de moeder. Dat is nieuw. Zo wordt een kind nieuwsgierig naar die buitenwereld.

Vooral als de aanraking teder, liefdevol en met respect is en voor het kind bedoeld is, zal het reageren. Het kind krijgt vertrouwen in zichzelf. Je biedt het een veilige en geborgen omgeving. Het kan zich in vrijheid ontwikkelen en ontplooien tot wie het is: een uniek zelfstandig mensje.

De huid is geen belemmering om in contact te komen met elkaar. Het door de huid heen voelen, is een vermogen dat bij ieder mens aanwezig is. Je kunt met zijn drieën samen (opnieuw) ontdekken hoe dat is. 

Zo speel je als partner al een belangrijke rol in het leven van jullie kind in wording. Vergeet niet wat het ook met jou doet als je merkt, dat het kind op jouw aanraking reageert: je bevestigt elkaar.

nota bene: Ik heb er voor gekozen in de 'hij-vorm' te spreken maar de partner kan natuurlijk ook een vrouw zijn.

Zwangerschap en haptonomie

In verwachting zijn, is een uniek proces. Iedereen beleeft het op zijn/haar eigen wijze. Gepland zwanger, lang verwacht zwanger, ongewenst zwanger, in alle gevallen is er sprake van een kind in wording die zijn of haar plekje probeert te creeëren in deze wereld. Vandaaruit kijkt de haptonomie naar het kind.

Een kind zoekt- net als iedereen- bestaansbevestiging en een veilige omgeving om zich te ontwikkelen. Dat begint al in de moederschoot. Niet pas, wat sommige mensen denken, wanneer een kind geboren is of wanneer het 2 jaar is...(*)

Je kunt een ongeboren kind dus al heel veel gevoelsmatige bevestiging (mee)geven en je mag daarnaast ook ontvangen van het kind: de bevestiging van het vader/moeder in wording. Dat je in de zwangerschap deze band kunt opbouwen met het nog ongeboren kind, is voor vele mensen onbekend.

Zwanger zijn, is dus al een verantwoordelijke taak naar je kind toe!

Dat je gezond moet eten ,niet mag roken en drinken en in beweging moet blijven, is bekend maar ook je gevoel (blijven) volgen is belangrijk. Je hormonen helpen je erbij: Je hebt vaker huilbuien, bent gevoeliger voor opmerkingen en je kunt onzekerder zijn omdat er zoveel verandert in je 'vertrouwde' lichaam. 

Als verloskundige (sinds 1993), heb ik te maken met zwangeren met lichamelijke en geestelijke ongemakken. Veel zwangerschapklachten als rugpijn, hoofdpijn, maagzuur, kuitkrampen maar juist ook stress, angst, onzekerheid, gebrek aan (zelf)vertrouwen etcetera zijn te verlichten als je dichter bij je gevoel leeft. Je partner kan hierin een belangrijke rol vervullen.

De begeleiding is daarom gericht op :

  • het verwelkomen van het kind (kennismaken)
  • het samen beleven van de zwangerschap: onzekerheden uitspreken
  • het helpen verlichten en delen van klachten (stress,angst, ongemakken)
  • de voorbereiding op de geboorte
  • de voorbereiding op het oudersschap

Je leert gevoelsmatiger om te gaan met elkaar. Als je elkaar beter aanvoelt, zit je lekkerder in je vel en dat voelt het kind in de moederschoot ook!

In deze begeleiding ga ik in principe niet in op zwangerschapsvragen die voor de verloskundige bedoeld zijn. Natuurlijk wel als het een probleem is dat met de haptonomische begeleiding verlicht kan worden!

*Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat stress in de zwangerschap, een negatieve invloed kan hebben op de sociale ontwikkeling van het kind.( Afhankelijk van hoe er met die stress is omgegaan in relatie tot het kind...)

 

 De geboorte 

Een geboorte is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven.

De moeder doorstaat de geboortepijn: Een intense gevoelsbeleving, waarbij het moeilijk is in het proces en bij de pijn te blijven. De partner is zo affectief mogelijk betrokken bij haar en bij het kind (met zijn gevoel). Het kind kan gerustgesteld en begeleid worden tijdens het weeën door 'zijn vertrouwde buitenwereld' ( de partner). De moeder is met haar eigen proces bezig en kan logischerwijs moeilijker bij het kind betrokken blijven.

We weten niet wat een kind beleeft tijdens de geboorte. We weten dat we betrokken kunnen en mogen blijven en - als we het ons bewust zijn- zelfs móeten blijven bij het kind.

tijdens de begeleiding

  • We proberen zicht te krijgen op hoe de vrouw met pijn omgaat.
  • We bereiden de partner voor op zijn rol tijdens de weeën: Wat is het beste voor moeder en kind tijdens de ontsluitingsweeën en de persweeën?
  • De verschillende geboortehoudingen worden besproken.
  • Hechten en onthechten: verwelkomen van het kind.
  • Verwachtingen worden uitgesproken en wat te doen als het anders loopt?

Het doel is om samen met vertrouwen het geboorteproces tegemoet te zien, dus zonder angst en onzekerheid. Ook wanneer het anders loopt, dan verwacht.

 

Na de geboorte

Evalueren van de beleving van de geboorte  

We evalueren hoe de geboorte is beleefd door de moeder en de partner: welke gevoelens spelen nu nog een rol? trots, teleurstelling, blijdschap, boosheid, wijsheid,machteloosheid, teamwork, verdiet of....

De kern van je gevoel wordt geraakt tijdens de baring en daarom is het zo belangrijk zo dicht mogelijk bij je gevoel te blijven en het een goed plekje te geven.  Hoe gaan jullie er nu mee om?

Begeleiden en dragen van het kind 

Hoe hebben jullie het kind mogen ontvangen? Hoe was zijn/haar start?

We kijken naar hoe het contact nu is met elkaar en met het kind, of jullie tevreden zijn of dat jullie nog zoekende zijn naar een balans in het gevoelsmatig contact met jezelf en elkaar.

Hoe bevalt het oudersschap? Adviezen om het haptonomisch contact uit te breiden en hoe het kindje het beste te dragen, komen aan bod.

 

 Samen spelen

 


 

Begeleiding 0-1 jaar

 

 Hoe versta je je kindje na de geboorte?

Wat is zijn / haar ritme?
Hoe gaat het om met zijn omgeving?
Wat vind hij leuk, onaangenaam?
Hoe daag je je kindje uit in zijn ontwikkeling?
Leer de taal van je kind te verstaan.
Ontdek zijn waak- slaapritme en waar hij blij van wordt.

In de sessie ('s) worden de ouders gesteund en begeleid in het ontdekken van hun kind en het volgen van hun hart.